Van Lierop Bewind

Uw huishoudboekje op orde

Ziet u door de bomen het bos niet meer? Vindt u het erg moeilijk om uw geldzaken te regelen? Vindt u het lastig om steeds maar weer allerlei formulieren te moeten invullen? Kunt u moeilijk omgaan met de digitalisering en bureaucratisering van de samenleving? Wordt u erg onrustig van de opgestapelde rekeningen? Durft u de post niet te openen, bang voor (nog meer) schulden?

Geldzaken

Van Lierop Bewind kan u helpen om uw huishoudboekje weer op orde te krijgen. Na goedkeuring van de rechter gaat Van Lierop Bewind uw financiën regelen. Samen werken we aan de oplossing van uw problemen. Hierbij wordt er soms ook samengewerkt met het maatschappelijk werk die betrokken is bij uw persoonlijke situatie.

Vast contactpersoon

Van Lierop Bewind onderscheidt zich van de meeste andere bewindvoerderskantoren doordat u één vaste contactpersoon heeft, namelijk de bewindvoerder zelf. U krijgt steeds hem aan de lijn als u belt. Hij alleen beantwoordt uw e-mail. Hij is volledig op de hoogte van uw financiële situatie en kan snel beslissingen nemen. Bij Van Lierop Bewind voelt u zich geen nummer. De bewindvoerder ben ik, mr. M.P.M. (Thijs) van Lierop. Aangenaam! Ik maak graag kennis met u.

Over Van Lierop Bewind

Wat is mijn achtergrond? Hoe ga ik te werk? Wat maakt mij bijzonder? Ik leg het u uit:

Mijn achtergrond

Gezien mijn jarenlange ervaring als incassojurist en gerechtsdeurwaarder weet ik hoe moeilijk het is om uw schulden de baas te worden. Ik ken de bevoegdheden van deurwaarders en incassobureau’s. Ik zal erop toezien dat ze geen onterechte kosten in rekening brengen en dat ze uw recht op een minimaal inkomen respecteren. Ook controleer ik of overheidsinstanties zoals de belastingdienst of het UWV hun werk goed doen. Als het nodig is voer ik namens u bij de rechter verweer tegen onterechte vorderingen van schuldeisers of onjuiste beslissingen van overheidsorganisaties.

Wat ik belangrijk vind

Persoonlijk contact, wederzijds respect en het geven van duidelijkheid vind ik erg belangrijk. Op die manier wordt een vertrouwensband opgebouwd. Daarom vindt een eerste (intake)gesprek het liefst plaats bij u thuis. Ik krijg dan een indruk van uw leefsituatie en u kunt mij de benodigde papieren overhandigen. Soms is ook een maatschappelijk werker daarbij aanwezig.

Hoe ga ik te werk?

Nadat de aanvraag door mij in orde is gemaakt, ga ik met u mee naar de zitting bij de kantonrechter. Het echte werk begint pas zodra er een beslissing is gegeven door de kantonrechter. Ik ga uw financiën in kaart brengen en een budgetplan opstellen. Dit is een overzicht van al uw inkomsten, vaste lasten en schulden. Hieruit blijkt wat financieel (on)mogelijk is. De vaste lasten (huur, gas, water, licht, zorgpremie) worden door mij namens u betaald. Ik ontvang voortaan uw inkomsten op een aparte beheerrekening. Wekelijks maak ik geld over naar uw leefgeldrekening. Hiermee kunt u de gebruikelijke boodschappen doen. Voor deze leefgeldrekening ontvangt u een bankpas. De hoogte van het leefgeld is afhankelijk van uw financiële situatie.

Stabiliteit

Verder zal ik proberen met de schuldeisers betalingsregelingen te treffen. Op deze manier ontstaat er een stabiele financiële situatie, waarna er via de gemeente een schuldregeling opgestart kan worden en u misschien na drie jaren schuldenvrij door het leven kan. Belangrijk is dat u voortaan al uw financiële zaken vooraf met mij bespreekt. Uiteindelijk streef ik ernaar dat u weer in staat bent om uw eigen financiële zaken op te pakken.

Beschermingsbewind

Wat houdt volgens de wet (het Burgerlijk Wetboek) beschermingsbewind in en welke taken heeft de bewindvoerder?

Redenen voor een onderbewindstelling

Beschermingsbewind wordt door de kantonrechter uitgesproken. De kantonrechter doet dat als u niet zelf uw financiële zaken kunt regelen, bijvoorbeeld omdat u een lichamelijke of verstandelijke beperking heeft, u ziek bent of herstelt van een zware operatie, u werkloos bent, u lijdt aan depressiviteit, u het verlies van uw echtgenoot of familielid niet kunt verwerken of u last heeft van een traumatische ervaring. Kortom, u bent niet in staat om uw financiën te regelen. Een andere reden voor het aanvragen van een bewind is het hebben van problematisch schulden. Dit betekent dat de schuldenlast zo hoog is dat niet van u kan worden verlangd dat u maar blijft aflossen. Soms is het een combinatie van beide redenen. U ervaart het hebben van schulden als een zware (psychische) belasting. Het maakt u erg onrustig en dit heeft zijn weerslag op uw sociale omgeving.

Aanvraag indienen bij de rechter

Als u bewindvoering wilt, moet u een verzoek indienen bij de kantonrechter. De bewindvoerder regelt dit voor u. Het bewind kan niet alleen door uzelf worden aangevraagd, maar ook uw echtgenoot of levensgezel kan dit doen. Ook uw (groot)ouders, (klein)kinderen, broers en zussen kunnen een aanvraag indienen.

Taken van de bewindvoerder

Bewindvoering houdt in dat de bewindvoerder uw vermogen gaat beheren. Voortaan ontvangt de bewindvoerder de post van al uw contractspartijen, schuldeisers en overheidsinstanties en gaat deze behandelen. U krijgt iedere maand een overzicht van de door de bewindvoerder gedane en ontvangen betalingen. De taken van de bewindvoerder zijn onder andere:

  • het beheren van de inkomsten (loon of uitkering) en uitgaven (vaste lasten)
  • het aanvragen van een sociale uitkering, belastingtoeslagen, bijzondere bijstand, tegemoetkomingen
  • het aanvragen van gemeentelijke kwijtscheldingen
  • het doen van belastingaangifte inkomstenbelasting in box 1
  • het aanvragen van de gemeentelijke schuldhulpverlening
  • het, als u dat wil, verzorgen van de aanmelding bij de voedselbank en/of kledingbank
  • het treffen van betalingsregelingen met schuldeisers

De bewindvoerder staat onder toezicht van de kantonrechter. Dit betekent dat er jaarlijks een verslag moet worden ingediend over de verrichte en ontvangen betalingen. De bewindvoerder is in beginsel verplicht dit (bij uw thuis) met u te bespreken. Ook is hij verplicht na vijf jaar de rechter te informeren of het bewind nog nodig is.

Wat kost het?

Wat kost bewindvoering en kan er bijzondere bijstand voor worden aangevraagd?

Tarieven

Beschermingsbewind is niet gratis. De tarieven vindt u hieronder. Mocht u een inkomen of een uitkering hebben op bijstandsniveau dan komt u misschien in aanmerking voor bijzondere bijstand. Deze bijzondere bijstand wordt toegekend door de gemeente. Hiermee worden de kosten van bewindvoering (grotendeels) betaald. De tarieven zijn gebaseerd op de Regeling beloning curatoren, bewindvoerders en mentoren. Deze regeling is vastgesteld door de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie.

Voor 2019 gelden de volgende tarieven (inclusief 21% btw):

Alleenstaande (ouder):
eenmalige intakevergoeding
€ 644,93
maandelijkse vergoeding:
zonder problematische schulden
met problematische schulden

€ 114,14
€ 147,62
eenmalige eindrekening en –verantwoording
€ 242,00
incidentele verkoop of ontruiming woning
€ 402,93
incidentele verhuizing
€ 402,93
maandelijks beheer persoonsgebonden budget
€ 50,31
Bij twee bewinden (gehuwden of samenwonenden)
eenmalige intakevergoeding
€ 773,19
maandelijkse vergoeding:
zonder problematische schulden
waarvan één met problematische schulden
met problematische schulden

€ 136,92
€ 157,09
€ 177,16
eenmalige eindrekening en –verantwoording
€ 290,40
incidentele verkoop of ontruiming woning
€ 402,93
incidentele verhuizing
€ 402,93
maandelijks beheer persoonsgebonden budget
€ 50,31

Het tarief voor een incidentele verhuizing geldt niet als er tevens een mentor is benoemd. Voor uitzonderlijke werkzaamheden geldt een tarief van € 77,44 (excl. btw) per uur, mits toestemming van de kantonrechter. Voor het aanvragen van het bewind berekent de overheid griffierecht. Dit kost u eenmalig € 81,00.

contact met van lierop bewind

Contact

Neem gerust met mij contact op als beschermingsbewind voor u een oplossing is.

U mag ook uw maatschappelijk werker, partner of familielid contact laten opnemen met mij. Ik kom graag met u in contact om de voor- en nadelen van bewind uit te leggen en om een kennismakingsgesprek te plannen. Een kennismakingsgesprek kan ook buiten kantooruren gehouden worden.

Van Lierop Bewind wordt geleid door:

mr. M.P.M. (Thijs) van Lierop
Postbus 10104
6000 GC Weert

0495 - 521 406
www.vanlieropbewind.nl
info@vanlieropbewind.nl

KvK-nummer: 65010752

Contactformulier

 

Door dit formulier te gebruiken gaat u akkoord met de opslag en verwerking van uw gegevens door deze website. Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Privacyverklaring

 

De door u vermelde gegevens (naam, telefoonnummer en e-mailadres) worden bewaard met het doel om met u in contact te komen. De gegevens worden niet verwerkt in een database. Mocht blijken dat een maand na uw verzonden e-mail geen contact mogelijk is, worden deze gegevens verwijderd. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt. Bij het indienen van een verzoek tot onderbewindstelling ontvangt u een privacyverklaring. Hierin is bepaald welke persoonsgegevens op welke wijze met welk doel door mij worden verwerkt.